Veelgestelde vragen

Voor welke geschillen kan ik de Geschillencommissie benaderen?

Als u als werknemer een geschil hebt met uw werkgever waar u samen niet uitkomt, dan is het mogelijk om naar de Geschillencommissie te gaan. Voor de meeste werknemers en de meeste geschillen geldt dat u eerst naar het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA) gaat. Pas als de tussenkomst van het RABA niet tot de gewenste oplossing leidt, komt de Geschillencommissie in beeld. Onafhankelijk van het advies van het RABA heeft u de keus om zelf naar de geschillencommissie te gaan.

Maar er zijn ook geschillen waarbij tussenkomst van het RABA niet verplicht is, zoals een beoordeling over het functioneren of een straf die de werkgever wil opleggen.

Meer weten over de precieze regels?

Ga naar de pagina over geschillen

Hoe kan ik een geschil indienen voor behandeling door de commissie?

Een verzoek om een verschil van mening in behandeling te nemen, kunt u indienen bij het secretariaat van de commissie. Dit kan per post of per e-mail. Uw verzoek moet aan een aantal punten voldoen. Welke dat zijn, leest u op de pagina Procedure.

Hoe verloopt de procedure?

Als u een geschil hebt ingediend, krijgt u te horen of de commissie uw verzoek in behandeling kan nemen. Is dat het geval, dan volgt meestal een hoorzitting waarin de werknemer en werkgever hun visie op het geschil toelichten en eventuele vragen van de commissie hierover beantwoorden. Na de hoorzitting doet de commissie uitspraak.

Lees meer op de pagina Procedure

Hoe lang duurt de procedure?

De Geschillencommissie streeft ernaar om binnen enkele weken na de hoorzitting tot een uitspraak te komen.

Is een werkgever verplicht een uitspraak van de Geschillencommissie op te volgen?

Een uitspraak van de Geschillencommissie is niet bindend. Als de werkgever een beslissing neemt die afwijkt van de uitspraak van de Geschillencommissie, dan is de werkgever verplicht dit schriftelijk te motiveren.

Antwoord niet gevonden?

Hebt u een specifieke vraag en kunt u het antwoord niet vinden op deze website, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de Geschillencommissie Rijk.