Uitspraken

Doorzoek hier de databank met geanonimiseerde samenvattingen van uitspraken van de Geschillencommissie Rijk vanaf het jaar 2022.

Niet van alle uitspraken van de commissie worden samenvattingen gepubliceerd. De samenvatting betreft slechts een indicatie van de inhoud, de tekst van de daadwerkelijke uitspraak is leidend. Voor vragen of opmerkingen over de samenvattingen, gelieve contact op te nemen met het secretariaat van de commissie via administratie.caopjuridisch@caop.nl.

Zaaknummer 2023/00055 Artikelnummers 15

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Berisping en wijziging takenpakket.

Categorie(ën)verschil van mening

Een straf die uw werkgever wil opleggen

Uitkomst zaak

(deels) ongegrond

Geanonimiseerde samenvatting uitspraak 2022 00238

Zaaknummer 2022/00238 Artikelnummers -

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Afwijzing interne sollicitatie.

Categorie(ën)verschil van mening

Ander onderwerp

Uitkomst zaak

(deels) ongegrond

Geanonimiseerde samenvatting uitspraak GC 2023/00053

Zaaknummer 2023/00054 Artikelnummers -

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Raadplegen sociale media werknemer voorafgaand aan interne sollicitatie.

Categorie(ën)verschil van mening

Ander onderwerp

Uitkomst zaak

(deels) gegrond

Geanonimiseerde samenvatting zaak 2023 00018

Zaaknummer 2023/00018 Artikelnummers 6.2

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Toepassing § 6.2 Periodieke salarisverhogingen bij uitstekend functioneren en bereiken maximum schaal. Niet toekennen van door leidinggevende bij beoordeling voorgestelde extra bovenschaalse periodiek niet in strijd met cao.

Categorie(ën)verschil van mening

Ander onderwerp

Uitkomst zaak

(deels) ongegrond

Geanonimiseerde samenvatting uitspraak 2023/00034

Zaaknummer 2023/00034 Artikelnummers 15

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Strafoplegging. Werknemer heeft een schriftelijke berisping gekregen omdat hij niet wil meewerken aan een onderzoek naar de vermissing/diefstal van e-devices bij de werkgever en hij geen gehoor heeft gegeven aan een dienstopdracht.

Categorie(ën)verschil van mening

Een straf die uw werkgever wil opleggen

Uitkomst zaak

(deels) ongegrond

GC Rijk geanonimiseerde samenvatting 2022 00234

Zaaknummer 2022/00234 Artikelnummers 10.1, 10.2

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Vergoedingen woon-werkverkeer en binnenlandse dienstreis.

Categorie(ën)verschil van mening

Ander onderwerp

Uitkomst zaak

(deels) ongegrond

Geanonimiseerde samenvatting uitspraak zaak 2022 00183

Zaaknummer 2022/00183 Artikelnummers 15, 9.1

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Strafoplegging. Onthouden van periodieke salarisverhoging en terugvordering wegens onterecht uitbetaalde reiskostenvergoeding. Verantwoordelijkheid voor voldoen aan voorwaarden bij indienen aanvraag IKB-vergoeding.

Categorie(ën)verschil van mening

Een straf die uw werkgever wil opleggen

Uitkomst zaak

(deels) ongegrond

Geanonimiseerde samenvatting uitspraak 2022-231

Zaaknummer 2022/00231 Artikelnummers 15

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Verzoek tot intrekken waarschuwing en toekennen immateriële schadevergoeding in verband met onheuse bejegening rondom ziekmelding.

Categorie(ën)verschil van mening

Ander onderwerp, Een straf die uw werkgever wil opleggen

Uitkomst zaak

(deels) gegrond

Geanonimiseerde samenvatting uitspraak 2022/00225

Zaaknummer 2022/002255 Artikelnummers 15

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Anonieme meldingen bij de vertrouwenspersoon leiden tot een ontzegging van de toegang tot de werklocatie en herplaatsing.

Categorie(ën)verschil van mening

Ander onderwerp

Uitkomst zaak

(deels) gegrond

Geanonimiseerde samenvatting uitspraak 2022-00230

Zaaknummer 2022/00230 Artikelnummers 2.1

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Verzoek tot het omzetten van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Categorie(ën)verschil van mening

Ander onderwerp

Uitkomst zaak

(deels) gegrond

Geanonimiseerde uitspraak zaak 2022 00135

Zaaknummer 2022/00135 Artikelnummers 11

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Terugvordering van (eenmalige) thuiswerkvergoeding.

Categorie(ën)verschil van mening

Ander onderwerp

Uitkomst zaak

(deels) ongegrond

Geanonimiseerde uitspraak zaak 2022/00137

Zaaknummer 2022/00137 Artikelnummers 23

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Verzoek tot toekennen SB-verlof niet-ontvankelijk omdat werknemer al vóór 1 januari 2020 bezwaar en beroep had kunnen aantekenen.

Categorie(ën)verschil van mening

Ander onderwerp

Uitkomst zaak

niet-ontvankelijk

Geanonimiseerde samenvatting zaken 2022 00130 en 131

Zaaknummer 2022/00130 en 2022/00131 Artikelnummers 15

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Schorsing en disciplinaire sanctie (berisping) wegens overtreden gedragscode bij Penitentiaire Inrichting.

Categorie(ën)verschil van mening

Een straf die uw werkgever wil opleggen

Uitkomst zaak

(deels) gegrond

Geanonimiseerde samenvatting uitspraak 2022 00084

Zaaknummer 2022/00084 Artikelnummers 15

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Strafoplegging. Berisping wegens gedragingen bij incident in penitentiaire inrichting. Omzetting berisping in waarschuwing.

Categorie(ën)verschil van mening

Een straf die uw werkgever wil opleggen

Uitkomst zaak

(deels) gegrond

Geanonimiseerde uitspraak zaak 2022/00018

Zaaknummer 2022/00018 Artikelnummers -

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Bij de overgang naar een nieuw uniform krijgt verzoeker geen nieuw uniform meer toegekend. Verzoeker valt niet meer binnen de doelgroepen voor het dragen van het uniform.

Categorie(ën)verschil van mening

Ander onderwerp

Uitkomst zaak

(deels) ongegrond

Geanonimiseerde samenvatting uitspraak 2021 00282

Zaaknummer 2021/00282 Artikelnummers 11.7

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Aanspraak op eenmalige thuiswerkvergoeding in verband met coronamaatregelen.

Categorie(ën)verschil van mening

Ander onderwerp

Uitkomst zaak

(deels) gegrond

Geanonimiseerde samenvatting uitspraak zaak 2021 00280

Zaaknummer 2021/00280 Artikelnummers 6.1

Datum uitspraak:

Inhoudsindicatie

Functiewaardering. Taken behorend bij een hoger ingedeelde functie structureel aan werknemer opgedragen.

Categorie(ën)verschil van mening

Of aan werkzaamheden goede salarisschaal is verbonden

Uitkomst zaak

(deels) gegrond