Zaaknummer(s) 1, 2, 3, 4
Artikelnummer(s) 1
Datum uitspraak
Categorie(ën) verschil van mening,
zoals genoemd in 16.2 van de Cao Rijk
Aanvraag vergoeding procedure bij benadeling wegens melden misstand
Uitkomst zaak (deels) ongegrond