Hoe verloopt de procedure bij de Geschillencommissie?

De procedure bij de Geschillencommissie is omschreven in een reglement. Op hoofdlijnen verloopt de procedure als volgt:

 1. Een verzoek om een verschil van mening in behandeling te nemen, kunt u indienen bij het secretariaat van de commissie. Dit kan per post of per e-mail. Uw verzoek dient de volgende gegevens te bevatten:
  • uw naam, postadres, e-mailadres en het telefoonnummer waarop wij u met eventuele vragen kunnen benaderen
  • een omschrijving van het verschil van mening en de door u gewenste uitkomst
  • relevante documenten en andere bewijsstukken
  • of advies of bemiddeling door het RABA heeft plaatsgevonden, en de uitkomst daarvan (indien van toepassing).

   Het RABA adviseert en bemiddelt op basis van vertrouwelijkheid. U bent dan ook niet verplicht de inhoud van uw communicatie met het RABA te delen met de Geschillencommissie.

 2. Het secretariaat bevestigt de ontvangst van het verzoek aan u en uw werkgever (zo mogelijk binnen vijf werkdagen) en verzoekt de werkgever schriftelijk op het verzoek te reageren.
 3. In de meeste gevallen ontvangen u en uw werkgever een uitnodiging voor een hoorzitting. In de regel gebeurt dit binnen twee weken na ontvangst van het verzoek. De commissie streeft ernaar om de hoorzitting uiterlijk binnen een maand na de uitnodiging te houden. Dit is ook afhankelijk van de beschikbaarheid van de commissieleden. De Geschillencommissie kan in sommige gevallen besluiten dat het geschil van mening zich ervoor leent om zonder een hoorzitting te worden behandeld, dus op grond van de schriftelijke stukken.
 4. Tot één week voor de hoorzitting kunnen u en uw werkgever aanvullende stukken indienen bij het secretariaat. Als de commissie stukken later ontvangt, kan worden besloten deze niet bij de behandeling van het verzoek te betrekken.
 5. De hoorzitting vindt in de regel plaats bij het CAOP in Den Haag.
 6. Tijdens de hoorzitting krijgen de werknemer en werkgever de gelegenheid hun visie op het geschil toe te lichten en dienen zij eventuele vragen van de commissie hierover te beantwoorden. Partijen mogen zich tijdens de hoorzitting door een persoon of personen van hun keuze laten vertegenwoordigen of bijstaan.
 7. In de regel wordt binnen twee weken na de hoorzitting de uitspraak van de commissie aan u en uw werkgever toegestuurd, met daarbij een kort verslag van de hoorzitting.

Hoe lang duurt de procedure bij de Geschillencommissie?

De Geschillencommissie streeft ernaar om binnen enkele weken na de hoorzitting tot een uitspraak te komen. De totale duur van de procedure is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van een voorzitter en commissieleden met bijzondere expertise in het onderwerp van het geschil. Hierboven staat een richtlijn voor de termijnen per stap in de procedure.

Heeft u een vraag?

Op deze website proberen wij uw mogelijke vragen over de Geschillencommissie Rijk zo goed mogelijk te beantwoorden. Bent u op zoek naar het antwoord op een vraag, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.