Over de Geschillencommissie Rijk

Op 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden. Door deze wet is de juridische status van de meeste ambtenaren veranderd. Rijksambtenaren zijn voortaan werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden. In plaats van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) is per 1 januari 2020 de CAO Rijk van toepassing. In hoofdstuk 16 van deze cao hebben de werkgevers en werknemersorganisaties die deelnemen in het Sectoroverleg Rijk (SOR) de afspraak over de Geschillencommissie gemaakt.

Samenstelling van de Geschillencommissie

De Geschillencommissie bestaat steeds uit drie personen:

  • één onafhankelijk voorzitter
  • één commissielid benoemd op voordracht van de werknemersorganisaties
  • één commissielid benoemd op voordracht van de werkgever

De voorzitters en commissieleden worden steeds ingeroosterd vanuit een grotere poule. Dat gebeurt op basis van hun beschikbaarheid en – als dat nodig is – hun bijzondere expertise in het onderwerp van het geschil. De precieze bemensing van de Geschillencommissie varieert daarom per geschil.

De Geschillencommissie wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een secretaris van het CAOP.

Informatiebrochure Geschillencommissie Rijk

In de informatiebrochure Geschillencommissie Rijk vertelt Elly van Zadelhoff, voorzitter van de Geschillencommissie Rijk, over waarom het belangrijk is dat deze commissie bestaat en wat dat voor de sector betekent. Ook Anne-Marie Načinovič, lid van de commissie namens de werkgever, en Kees van Oosterhout, lid van de commissie namens de werknemer, komen uitgebreid aan het woord over hun werk voor de commissie. In de brochure vindt u verder informatie over de rol van de commissie, de procedure en een overzicht van activiteiten van de commissie.

Heeft u een vraag?

Op deze website proberen wij uw mogelijke vragen over de Geschillencommissie Rijk zo goed mogelijk te beantwoorden. Bent u op zoek naar het antwoord op een vraag, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.