Wat kan de Geschillencommissie voor u en uw werkgever betekenen?

  • De Geschillencommissie doet als onafhankelijke commissie uitspraak over een geschil tussen werknemer en werkgever.
  • De commissie behandelt elk geschil zorgvuldig en deskundig. De commissievoorzitter en twee commissieleden hebben ruime ervaring op het gebied van geschilbeslechting en inzicht in arbeidsverhoudingen in de publieke of semipublieke sector.
  • De procedure kent een vrij korte doorlooptijd, zonder dat dit iets afdoet aan de mogelijkheid tot hoor en wederhoor en een zorgvuldige behandeling.
  • De mogelijke uitkomst varieert van een voorstel voor een (praktische) oplossing tot een oordeel over het geschil in het voordeel van de werknemer of werkgever.

Uitspraak niet bindend

Een uitspraak van de Geschillencommissie is niet bindend. Als de werkgever een beslissing neemt die afwijkt van de uitspraak van de Geschillencommissie, dan is de werkgever wel verplicht dit schriftelijk te motiveren.

Heeft u een vraag?

Op deze website proberen wij uw mogelijke vragen over de Geschillencommissie Rijk zo goed mogelijk te beantwoorden. Bent u op zoek naar het antwoord op een vraag, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.