In welke gevallen kunt u naar de Geschillencommissie?

In de praktijk van het werk ontstaat er soms een verschil van mening tussen een werknemer en de werkgever. De beste oplossing is dat de twee partijen er samen uitkomen, in goed overleg. Als dat niet lukt, kan de werknemer terecht bij het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA). Pas als de tussenkomst van het RABA niet tot de gewenste oplossing leidt, komt de Geschillencommissie in beeld. Onafhankelijk van het advies van het RABA heeft u de keus om zelf naar de geschillencommissie te gaan.

Onderwerpen waarbij tussenkomst RABA niet verplicht is

Als werknemer kunt u zonder tussenkomst van het RABA bij de Geschillencommissie terecht als het geschil over een van de volgende onderwerpen gaat:

  • een beoordeling over het functioneren
  • een aantal onderwerpen rond de begeleiding naar ander werk bij het VWNW-beleid
  • of uw werkzaamheden passen binnen uw functiegroep van het Functiegebouw Rijk
  • de vraag of de salarisschaal te laag is voor de uit te voeren werkzaamheden
  • een straf die de werkgever wil opleggen
  • twijfel of u als werknemer wordt benadeeld omdat u een vermoeden van een misstand hebt gemeld
  • de vraag of het redelijk is om van u te verlangen dat u na outsourcing van uw werkzaamheden minimaal zes maanden probeert te wennen aan de nieuwe situatie, voor u gebruik maakt van uw recht op terugkeer

Bij een verschil van mening over een ander onderwerp dan hierboven genoemd, neemt u eerst contact op met het RABA voor u het geschil voorlegt aan de Geschillencommissie Rijk. U hoeft het advies van het RABA niet op te volgen. Alleen voor medewerkers van sommige ZBO’s is de tussenkomst van het RABA niet van toepassing.

Het staat werknemers overigens in alle gevallen vrij om zich rechtstreeks tot de kantonrechter te wenden.

Misstand melden?

De CAO Rijk kent een aparte procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand. De Geschillencommissie is daarvoor niet de aangewezen plek. U kunt wel bij de Geschillencommissie terecht als u het gevoel hebt dat u arbeidsvoorwaardelijk wordt benadeeld omdat u een vermoeden van een misstand hebt gemeld.

Heeft u een vraag?

Op deze website proberen wij uw mogelijke vragen over de Geschillencommissie Rijk zo goed mogelijk te beantwoorden. Bent u op zoek naar het antwoord op een vraag, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.