Welke ZBO’s zijn aangesloten bij de Geschillencommissie?

Enkele zelfstandige bestuursorganen zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Rijk. Deze ZBO’s vallen onder de CAO Rijk of passen de CAO Rijk toe. Medewerkers van deze ZBO’s kunnen dus ook bij de Geschillencommissie terecht. Het gaat om de volgende ZBO’s:

 • Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
 • Airport Coordination Netherlands (ACNL)
 • Bureau Financieel Toezicht (BFT)
 • CAK
 • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
 • College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb)
 • Commissariaat voor de Media (CvdM)
 • Dopingautoriteit
 • ICTU
 • Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)
 • Landelijk Bureau Inning Onderwijsbijdragen (LBIO)
 • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
 • Staatsbosbeheer
 • Zorginstituut Nederland (ZIN)

Heeft u een vraag?

Op deze website proberen wij uw mogelijke vragen over de Geschillencommissie Rijk zo goed mogelijk te beantwoorden. Bent u op zoek naar het antwoord op een vraag, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.