Geschillencommissie Rijk

De Geschillencommissie Rijk is opgericht per 1 januari 2020. Op die datum is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking getreden, waardoor de juridische status van de meeste ambtenaren is veranderd. In plaats van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) is per 1 januari 2020 de CAO Rijk van toepassing. In deze cao is de oprichting van de Geschillencommissie vastgelegd.

Uitspraken

Sinds 2022 publiceert de Geschillencommissie Rijk geanonimiseerde samenvattingen van uitspraken in een online databank. Niet van alle uitspraken worden samenvattingen gepubliceerd. De samenvatting betreft slechts een indicatie van de inhoud, de tekst van de daadwerkelijke uitspraak is leidend.

Informatiebrochure Geschillencommissie Rijk

De Geschillencommissie Rijk is inmiddels een paar jaar geleden van start gegaan. Een mooie gelegenheid om terug en vooruit te kijken. Waar mensen werken, ontstaan soms geschillen. De Geschillencommissie Rijk blijft daarom een belangrijk rol vervullen binnen de sector. Wilt u weten wat de rol van de commissie precies is en hoe een procedure eruit ziet? Lees dan de informatiebrochure Geschillencommissie Rijk. In de brochure komen ook verschillende commissieleden aan het woord en vindt u een overzicht van activiteiten van de commissie.

Veel gestelde vragen

Voor wie is de Geschillencommissie Rijk bedoeld?

De Geschillencommissie Rijk is toegankelijk voor de meeste rijksambtenaren en voor medewerkers van enkele Zelfstandige Bestuursorganen (ZBO’s) die zich bij de Geschillencommissie hebben aangesloten. Deze ZBO’s vallen onder de CAO Rijk of passen de CAO Rijk toe.

Voor welke geschillen kan ik de Geschillencommissie benaderen?

Als u als werknemer een geschil hebt met uw werkgever waar u samen niet uitkomt, dan is het mogelijk om naar de Geschillencommissie te gaan. Voor de meeste werknemers en de meeste geschillen geldt dat u eerst naar het Rijksloket advies en bemiddeling arbeidszaken (RABA) gaat. Pas als de tussenkomst van het RABA niet tot de gewenste oplossing leidt, komt de Geschillencommissie in beeld. Onafhankelijk van het advies van het RABA heeft u de keus om zelf naar de geschillencommissie te gaan.

Maar er zijn ook geschillen waarbij tussenkomst van het RABA niet verplicht is, zoals een beoordeling over het functioneren of een straf die de werkgever wil opleggen.

Meer weten over de precieze regels?

Ga naar de pagina over geschillen

Hoe kan ik een geschil indienen voor behandeling door de commissie?

Een verzoek om een verschil van mening in behandeling te nemen, kunt u indienen bij het secretariaat van de commissie. Dit kan per post of per e-mail. Uw verzoek moet aan een aantal punten voldoen. Welke dat zijn, leest u op de pagina Procedure.

Hoe verloopt de procedure?

Als u een geschil hebt ingediend, krijgt u te horen of de commissie uw verzoek in behandeling kan nemen. Is dat het geval, dan volgt meestal een hoorzitting waarin de werknemer en werkgever hun visie op het geschil toelichten en eventuele vragen van de commissie hierover beantwoorden. Na de hoorzitting doet de commissie uitspraak.

Lees meer op de pagina Procedure

Heeft u een vraag?

Op deze website proberen wij uw mogelijke vragen over de Geschillencommissie Rijk zo goed mogelijk te beantwoorden. Bent u op zoek naar het antwoord op een vraag, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen.